I went 'activities'

Rellena los huecos.
Fui de - I went shopping
Fui de - I went for a walk
Fui de - I went camping
Fui de - I went on holiday
Fui de - I went fishing
Fui de - I went on a trip
Fui al - I went abroad